Predajcovia zastrešenia bazénov pre Žilinský kraj

Zastrešenie bazénov Žilina

Inštalatér, s.r.o.

p. Sršník Michal 
Na kopec 478/1 
Lietavská Lúčka 
0905 571 509
www.vodnysvet.sk
obchod@vodnysvet.sk

Zastrešenie bazénov Martin

Kopas Trade s.r.o.

Roman Kopas
ul.Flámska 1
036 01 Martin
0907 276 535 
info@kopastrade.sk
www.kopastrade.sk

Zastrešenie bazénov Ružomberok