Predajcovia zastrešenia bazénov pre Bratislavský kraj

Zastrešenie bazénov Bratislava

MARINER

Ing. Markusek 
Tállerova 4/ Mlynské Luhy 13 
Bratislava
0903 449 689
markusek@mariner.sk
www.mariner.sk

BAZÉNSERVIS, s.r.o.

Ing. Špilár, Ing. Holoda 
Lamačská cesta 91
Bratislava
0903 246 319, 0905 479 280
peter.spilar@bazenservis.sk, boris.holoda@bazenservis.sk
www.bazenservis.sk

AQUABAZEN

Ing. Vajda Richard
Rebarborová 1B
Bratislava
0905 425 436
aquabazen@aquabazen.sk
www.aquabazen.sk

Bazény Slovensko

RNDr. Kebis Pavol
Pestovateľská 4
Bratislava
0903 731 122
kebis@bazeny-slovensko.sk
www.bazeny-slovensko.sk

BSV bazény sauny vírivky

Ing. Szabó Andrej
Hrušovská 26
Bratislava
0907 335 189
bazeny@bsv.sk
www.bsv.sk

Washbazen

Martin Klega
421 944 220 991
washbazen@gmail.com

Zastrešenie bazénov Malacky

APRO Záhradné centrum s.r.o.

p. Prošek Peter
Štefánikova 54
Malacky
0905 442 560
apro.zahradnacentrum@stonline.sk
www.zahradne-centrum.sk

Zastrešenie bazénov Pezinok

EXCLUSIVE POOLS s.r.o.

Hurbanova 5
902 03 Pezinok
421 918 848 644
info@exclusivepools.sk
www.exclusivepools.sk

Poolservis s.r.o.

p. Sobolik Ján, p.Vizent Ján
Kalinčiakova 9/ Myslenicka 1
Pezinok
0905 324 168, 0907 797 498
info@poolservis.sk, poolservis@poolservis.sk
www.bazenysauny.sk
, www.poolservis.sk

Wander comp, s.r.o.

p. Bartoš
Cintorínska 586/18
Limbach
0903 213 532
wander@wander.sk
www.wander.sk

Zastrešenie bazénov Senec

Pool & Home s.r.o

p. Holek,
Poľná 4
Senec
0911 973 209, 0902 800 900
holek@compasspools.eu
www.compasspools.eu/sk

Sunny Pools, s.r.o.

Kostolná pri Dunaji 312
Kostolná pri Dunaji
info@sunnypools.sk
www.sunnypools.sk