Alukov - atmosféra vášho bazénu a terasy

Základným kameňom úspechu Našej spoločnosti je predovšetkým pomer kvality a ceny predávaných zastrešení a na druhej strane maximálna ústretovosť k zákazníkom, ktorá vedie k spokojnosti na oboch stranách.

Manažment:

Ekonomické oddelenie: Ing. Janka Valientová

Obchodné oddelenie: Boris Višvader

Logistické oddielenie: Jana Dubovanová

Technické oddelenie: Jozef Staňo

Vedúci výroby: Pavol Bobula

Konzultant: Martin Bilický

Spoločnosť je organizácia zaoberajúca sa vývojom, výrobou a montážou zastrešenia 
bazénov a mobilných zastrešovacích konštrukcií vírivých vaní.

Dobré meno organizácie je podložené dlhoročnou prácou budovaním spoločnosti, založené na poctivom a serióznom jednaní so zákazníkmi. Systémy manažmentu kvality (QMS) a životného prostredia (EMS) tvorí integrovaný systém riadenia organizácie. Vedenie spoločnosti sa zaväzuje neustále zlepšovať efektívnosť integrovaného systému riadenia, predovšetkým prostredníctvom stanovených cieľov, cieľových hodnôt, programov a kontrolných mechanizmov. Cieľom spoločnosti je udržať si získané vedúce postavenie na trhu v oblasti mobilných zastrešených konštrukcií vonkajších bazénov a vírivých vaní a v rámci svojho vývojového strediska prinášať v tomto odvetví nové technické riešenia.

Plnenie požiadaviek a prianí našich zákazníkov je základným cieľom spoločnosti a spokojnosť zákazníka je vždy na prvom mieste, preto sme v roku 2006 úspešne pristúpili k certifikátu ISO 9001 a ISO 1401.

  • naši zákazníci sa stretávajú so všestrannou ochotou a pomocou pracovníkov spoločnosti, služby a práca so zákazníkom sú poskytované v najvyššej kvalite,
  • základnými pravidlami vystupovania pracovníkov spoločnosti je pozitívny prístup, slušné správanie a vystupovanie i mimo pracoviska, vysoká profesionalita a odborná úroveň, spoľahlivosť a serióznosť,
  • naša organizácia je čisto slovenská spoločnosť so sídlom v regióne v ktorom podniká a snaží sa ponúknuť predovšetkým kvalitné služby,
  • svoje konanie smerujeme k tradíciám a v budovaní dobrého mena spoločnosti spolu s maximálnou snahou rozširovať
  • kvalitu i kvantitu ponúkaných služieb a tým zaistiť dlhodobú perspektívu organizácie a tým i istotu našich zákazníkov,
  • spoločnosť vytvára priaznivé pracovné podmienky pre svojich pracovníkov. Pracovníci si vzájomne pomáhajú a podporujú tak tímový spôsob plnenia zverených úloh. Zamestnanie v spoločnosti je pre pracovníkov prestížna záležitosť.
  • v Českej republike sme výhradným držiteľom jedinej odbornej európskej normy pre zastrešenie bazénov AFNOR NF P90-309. Naše výrobky po testovaní vo výskumných laboratóriách v Paríži (Laboratoire National D'essais) získali certifikáciu a odpovedajú bezpečnostnej a kvalitatívnej norme NF P90-309.

Spoločnosť Alukov sa zaväzuje neustále plánovite zlepšovať svoj environmentálny profil pri zachovaní a rozvíjaní podnikateľských aktivít

- udržanie podmienok zdravého životného prostredia zaväzuje organizáciu k plneniu všetkých požiadaviek platných zákonov a nariadení na ochranu životného prostredia a ďalších požiadaviek, ktorým podlieha organizácia,

- spoločnosť predchádza vzniku príčin možného poškodenia životného prostredia a postupne sa snaží orientovať na dodávateľa, ktorý princípy EMS do svojej činnosti zavádza, alebo už má systém zavedený a ktorý má vyriešený proces recyklácie alebo likvidácie odpadu,

- spoločnosť otvorene a priamo komunikuje s verejnosťou a zainteresovaným stranám poskytuje pravdivé informácie o dopadoch svojej činnosti na životné prostredie,

- nástroj k neustálemu zlepšovaniu efektívnosti systému environmentálneho manažmentu je predovšetkým identifikácia, preskúmanie a vyhodnotenie závažnosti všetkých environmentálnych aspektov, stanovenie cieľov, cieľových hodnôt a programov EMS a definovaný systém kontrolných mechanizmov,

- udržanie podmienok čistého životného prostredia zaväzuje organizáciu k plneniu všetkých relevantných právnych požiadaviek a iných požiadaviek, ktorým spoločnosť podlieha a ktoré sa vzťahujú k jej environmentálnym aspektom pretože iba čisté životné prostredie je základným predpokladom ľudského zdravia a duševnej pohody.

Spoločnosť ALUKOV je zameraná na výrobu, dodávku a montáž zastrešenia bazénov a zastrešenia vírivých vaní. Vznikla v roku 2000 v Topoľčanoch a k dnešnému dňu zamestnáva 85 zamestnancov.

História spoločnosti Alukov HZ, s.r.o.

Založenie spoločnosti v roku 1995, zahájenie výroby zastrešenia bazénov v Českej republike

zastrešenie bazénov Alukov
založenie spoločnosti ALUTHERM sp. z o.o. Poznaň v roku 2000, zahájenie predaja zastrešenia bazénov v Poľsku
zahájenie licenčnej výroby zastrešenia bazénov v strednej Ázii v roku 2001, AQUALAND GROUP, Biškek, Kyrgyzia
zahájenie činnosti predajných centier ALUKOV HZ spol. s r.o. Brno a České Budejovice v roku 2002
zahájenie licenčnej výroby zastrešenia bazénov na Ukrajine v roku 2002, GIDROMONTAZH Odesa
založenie spoločnosti AHTIS GmbH Salzburg v roku 2002, zahájenie predaja zastrešenia bazénov v Rakúsku
založenie spoločnosti OOO POLIKARP Moskva v roku 2003, zahájenie výroby zastrešenia bazénov v Rusku
založenie spoločnosti ALUTHERM DEUTSCHLAND GmbH Berlín v roku 2003, zahájenie predaja zastrešenia bazénov v Nemecku.
založenie spoločnosti AQUANOVA Terst s.r.l. v roku 2004, zahájenie predaja v Taliansku
zahájenie činnosti logistického a distribučného centra IPC Saarbrücken, Nemecko v roku 2004
založenie medzinárodnej asociácie INTER POOL COVER TEAM (IPC), výrobcov a predajcov zastrešenia bazénov spoločnosti ALUKOV HZ v roku 2005.

Výrobné firmy Alukov:

Česká republika |  Maroko | Ruská federácia | Kazachstan | Ukrajina

Alukov HZ je významným členom:

Medzinárodná asociácia výrobcov a predajcov: Inter Pool Cover Team E.H.Z.S.

Krajskej hospodárskej komory Pardubice - www.khkpce.cz

Komory pre hospodárske styky s SNS - www.komorasns.cz

Asociácia bazénov a sáun ČR: www.abascr.cz

Certifikované Francúzskym výskumným inštitútom v Paríži

V Slovenskej republike sme výhradní držitelia odbornej európskej normy
 pre zastrešenia bazénov s certifikátom AFNOR NFP90-309.