Zastrešenie bazénov Žilina

Inštalatér, s.r.o.

p. Sršník Michal 
Na kopec 478/1 
Lietavská Lúčka 
0905 571 509
www.vodnysvet.sk
obchod@vodnysvet.sk