Zastrešenie bazénov Levice

PM-Bazény spol. sr.o.

p. Meliška Peter 
Hviezdoslavova 51
Želiezovce 
0905 343 513
peter.meliska@slovanet.sk, pmbazeny@pmbazeny.sk
www.pmbazeny.sk

RM - Tech

p. Magyar Roman
Dopravná 7
Levice
0905 415 497
rmtech@rmtech.sk 
www.rmtech.sk, www.prekrytia.sk

SOLID Plus s.r.o. (predajňa HUSQVARNA)

Tyršova 18
p. Števko
Kalnická cesta 1/B
Levice
0905 606 110
bazenylv@mail.t-com.sk
www.bazeny-levice.sk