Zastrešenie bazénov Sereď

LM - trade, s.r.o.

p. Lác Rastislav 
M.R.štefánika 1152/22 
Sereď 
0915 436 644
info@lm-bazeny.sk 
www.lm-bazeny.sk